นายจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ (เม่น)

นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในหุบเขา อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน

จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้เด็กนักเรียนในโครงการ ไอทีวัลเลย์ จ. แม่ฮ่องสอน ของ เนคเทค และเป็นวิทยากรให้กับผู้ประกอบการและชุมชนต่างๆ

ก่อตั้งและบริหาร บริษัท ซี้ด เว็บส์ จำกัด ที่ปาย และเป็นที่ปรึกษาให้ บริษัท สามย่าน ดิจิทัล เอเจนซี่ ที่กรุงเทพฯ