เกี่ยวกับเม่น

นายจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ (เม่น)

นักออกแบบเว็บไซต์ และนักพัฒนาโปรแกรม

จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้เด็กนักเรียนในโครงการ ไอทีวัลเลย์ จ. แม่ฮ่องสอน ของ เนคเทค และเป็นวิทยากรให้กับผู้ประกอบการและชุมชนต่างๆ

ก่อตั้งบริษัท สามย่าน ดิจิทัล เอเจนซี่ ที่กรุงเทพฯ รับงานทำระบบเว็บขนาดใหญ่

และบริษัท ซี้ด เว็บส์ ที่ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน โดยเน้นรับพนักงานจากนักศึกษาในพื้นที่ และจากโครงการไอที วัลเลย์ เพื่อทำระบบคอร์สออนไลน์ ดิจิทัลโปรดักส์ (SeedThemes.com) และระบบเว็บสำเร็จรูป (SeedWebs.com)