นายจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ (เม่น)

นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในหุบเขา อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน

จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้เด็กนักเรียนในโครงการ ไอทีวัลเลย์ จ. แม่ฮ่องสอน ของ เนคเทค และเป็นวิทยากรให้กับผู้ประกอบการและชุมชนต่างๆ

งานที่ทำ

  1. ที่ปรึกษา บริษัท สามย่าน จำกัด ดิจิทัล เอเจนซี่ ที่กรุงเทพฯ รับงานทำระบบเว็บขนาดใหญ่
  2. บริหารบริษัท ซี้ด เว็บส์ ที่ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน โดยเน้นรับพนักงานจากนักศึกษาในพื้นที่ และจากโครงการไอที วัลเลย์ เพื่อทำระบบคอร์สออนไลน์ ดิจิทัลโปรดักส์ (SeedThemes.com) และระบบเว็บสำเร็จรูป (SeedWebs.com)